برای ایجاد ارتباطات گسترده در بازار های جهانی ساختمانی به ایبنکوم بپیوندید

درباره قبرس شمالی

درباره قبرس شمالی

قبرس شمالی کشوری بسیار آرام و جدا از هیاهو و دنیای شلوغ قبرس شمالي کشوري با مساحت تقریبی ۳۴۰۰ کیلومتر مربع پس از جزایر ساردینیا و سیسیل، سومین جزیره بزرگ با جمعیت تقریبی دو میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ در قلب دریای مدیترانه است.  قبرس در جنوب ترکیه غرب سوریه جنوب شرقي...