برای ایجاد ارتباطات گسترده در بازار های جهانی ساختمانی به ایبنکوم بپیوندید

منطقه عمرانیه

منطقه عمرانیه واقع شده در بخش آسیایی استانبول که از سه فاز تشکیل شده است که فاز اول و دوم فروش آن به پایان رسیده و فاز سوم در دست ساخت است.

پروژه منطقه عمرانیه

Avrupa Konutları شرکت

مساحت پروژه : 13 هزار متر
تعداد واحد ها : 343
تعداد طبقه : 34
انواع واحد ها: واحدهای پنت هاوس یک خوابه، دو خوابه، سه خوابه، چهار خوابه و پنج خوابه.
ویو : دریا و جزایر ، شهر ، جنگل
منطقه عمرانیه ، خیابان Almedag

منطقه عمرانیه - ایبنکوم
منطقه عمرانیه - ایبنکوم
منطقه عمرانیه - ایبنکوم
منطقه عمرانیه - ایبنکوم