برای ایجاد ارتباطات گسترده در بازار های جهانی ساختمانی به ایبنکوم بپیوندید

ریویرا

روح ریـــــویرا

افتتاح در اوایل سال 2024

جزر و مدی از ظرافت

با تجربه‌های رستورانی و باشگاهی پیشرفته، جذابیت ریویرا را کشف کنید.

تجربه‌های لوکس باشگاه ساحلی

غوطه‌ور شدن در آرامش با طعم‌ها و ترکیبات شیفت‌انگیز.

جیجی ریگولاتو

(GIGI RIGOLATTO)

Gigi Rigolatto، یکی از لوکس‌ترین خانه‌های ساحلی جهان، میهمانان را به تجربه جوهری از شیک‌پذیری ایتالیایی دعوت می‌کند.

تماس با ما

باولی (BAOLI)

غوطه‌ور شدن در آرامش با طعم‌ها و ترکیبات شیفت‌انگیز.

سیرن (SIRENE)

ساحل سیرن، تکامل ساحلی از مفهوم یونانی-مدیترانه‌ای متولد شده در دبی به نام گایا است.